Zvolte si typ nemovitosti

Právní služby

Důležitým prvkem každé obchodní transakce jako je prodej nemovitosti, je dostatečné právní zázemí a bezpečný právní servis. Zaručuji Vám také rychlost vyhotovování návrhů smluv, kde nemusíte čekat na volný časový prostor advokátů.

K podpisu rezer­vační smlouvy se sejdeme všichni u nás v kanceláři, kde dohodneme podrobnosti k přípravě kupní smlouvy. Rezer­vační smlouva je trojstranná. ​
Od rezervace do podpisu kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, nebo o převodu družstevního podílu máme 45 dní a do té doby vše stihneme.  
Kupující strana vyřídí s hypotečním specialistou, nebo po vlastní ose hypotéku (pokud má hotovost, vše bude rychlejší) a já předám veškeré podklady našemu právnímu zástupci, který mezitím připraví návrhy jednotlivých smluv. Jedná se o advokátní kancelář Mgr. Filipa Coufala. ​
Jakmile budeme mít vše připraveno, odsouhlaseno a kupující budou mít připraveny zástavní smlouvy, můžeme přejít k podpisu. Kupní smlouvu podepíšeme v ad­vokátní kanceláři, kde se podpisy ověří. ​
Po načerpání celkové kupní ceny do úschovy odnesu kupní smlouvu s návrhem na vklad na katastrální úřad, kde po dobu 21 dní se zapíše nové zástavní a vlastnické právo.

Výplata peněz a předání nemovitosti

Jakmile katastr vše zapíše, jsou splněny podmínky pro výplatu peněz z úschovy.  
Zajistím nový list vlastnictví, který prokáže splnění podmínek v podobě zapsání zástavního a vlastnického práva a v následujících dnech se Vám na účtu objeví kupní cena.  
Hned poté dohodneme schůzku k předání nemovitosti kupujícím, na kterou připravím předávací protokoly. ​
Takto končí i mé služby. Pokud budete spokojení, tak budu ráda za doporučení.

Smluvní dokumentace

Jednání s právníkem, dohadování na úřadech? Žádný strach – i to zařídím.

O právní dokumenty se postará zkušený advokát, o jednání s bankou hypoteční specialista a s katastrálním, stavebním popř. jiným úřadem vezmu jednání na svá bedra já.