Zvolte si typ nemovitosti

Geodetické práce

Na geodetických pracich spolupracuji s geodety při komplikovaných prodejích nemovitostí, kde je nutno např. provést legalizaci „černých staveb“, rozdělení pozemků, zákres skutečného stavu nemovitostí a zajištění přístupů k nim (např. břemena chůze a jízdy).

Dále spolupracuji s projekční kanceláří při realizacích passportů staveb a řešení stavebního povolení. Tuto službu je možno si objednat samostatně mimo klasické zprostředkování.